lördag 1 oktober 2011

Henrik Nilsson med Bozz

Bozz går ut i en fin päronformad högerutgång.
Stannar lite kort. Får stödsignal.
Fint upptag. Fin framdrivning. Bra tempo. Träffar grinden.
Snäv fin rundning, litet stopp.
Fin framdrivning, träffar grinden. Lite krokigt i början på crossen. Fin linje.
Missade grinden ovanför.
Nu delning. Fin delning.
Henrik springer mot fållan.
Fåren går rakt in i fållan.
Nu singling.
Där var singlingen klar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar