lördag 1 oktober 2011

Birger Svensson med Jacki

Vänsterutgång. Bra upptag.
Fin framdrivning. Fint temo.
Fin rundning, litet stopp.
Fint förstaben, liten krok, fin vändning.
Fin cross. Lite lågt. Missade grinden nedanför. Vid sväng.
Nu delning.
Delning men Jacki vänder upp på fel flock.
Nu fållan.
Fåren stannar i grindöppningen.
Nu gick dom in.
Singling nu.
Ett missat försök, en tacka till anslöt.
Där satt den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar