lördag 1 oktober 2011

Björn Mattsson med Borris

Snabb högerutgång. Hyfsat upptag. Snabb framdrivning. Lite högt tempo. Snygg grindträff.
Fin rundning.
Fint förstaben. Vände fåren innan grinden.
Lite högt på crossen. Träffade grinden. Vände uppåt efter grinden. Svängde snabbt tillbaka. Snabb hemdrivning.
Nu delning.
Snygg snabb delning.
Snabbt mot fållan och snabbt förbi. Alla runt fållan. Stopp vid grindöppningen. Tappar ett får utanför grinden.
Fram till grinden igen. Ett får utanför och alla ett varv runt till. Nu går dom in!
Nu singling.
Snygg singling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar